The Lord’s Prayer In Hawaiian

The Lords Prayer in Hawaiian

Below is the Christian “Lord’s Prayer” in Hawaiian

Ka Pule a ka Haku
E ko makou makua i loko o ka lani,
E ho’ano ‘ia kou inoa
E hiki mai kou aupuni;
E malama ‘ia kou makemake ma ke honua nei
E like me ia i malama ‘ia ma ka lani la.
E ha’awi mai ia makou i keia la, i ‘ai na makou no neia la.
E kala mai ho’I ia makou i ka makou lawehala ‘ana,
Me makou e kala nei i ka po’e i lawehala i ka makou.
Mai ho’oku’u ‘oe ia makou I ka ho’owalewale ‘ia mai, (aka)
E ho’opakele no na’e ia makou i ka ‘ino;
No ka mea, nou ke aupuni,
A me ka mana, a me ka ho’onani ‘ia a mau loa aku.
‘Amene.

WANT TO GET MARRIED, ELOPE OR RENEW YOUR VOWS ON OAHU? CONTACT ME!

%d